Innkalling til Årsmøte

Mandag 8.februar 2016 kl. 19:00 i klubbhuset på Kolnes.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 14 dager før. Saksdokumenter vil bli tilgjengelig på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret i Haugesund Golfklubb

-Folkebanen på Kolnes