Innkallelse til årsmøte 2016!

Haugesund Golfklubb innkaller til årsmøte tirsdag 21.02.2017 kl. 19:00 på klubbhuset, Kolnes.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret senest 14 dager før. Forslag sendes inn til post@haugesundgolf.no

Saksdokumenter vil bli tilgjengelige på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

MVH Styret

Tilbud om å bruke ratebetaling/ avtalegiro for 2017

Haugesund Golfklubb tar i bruk månedlige rate betalinger fra 2017. I den forbindelse tilbyr vi nå våre medlemmer å betale årskontingenten i månedlige rater eventuelt sammen med avtalegiro. Dette gjelder for følgende medlemskap:
 

Hovedmedlem
B-medlem
Ektefelle/samboer
Eldre junior 20 – 21 år
Student/vernepliktig 22-26 år

Dersom du ønsker denne betalingsmåten ber vi om at du gir tilbakemelding på følgende epost-adresse post@haugesundgolf.no innen 10.02.2017. 
 
N.B. Se ellers retningslinjer vedrørende bruk av ratebetaling under folderen Medlemskap -> Bruk av Ratebetaling/avtalegiro.

-Folkebanen på Kolnes