Ekstraordinært Årsmøte 28.oktober!

Innkalling til
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
ONSDAG 28.10.2015 Kl.19.00 på Klubbhuset, Kolnes Golfpark.

Hovedsak: Klubbens framtid og veien videre.
Vi henstiller alle klubbens medlemmer til å møte denne meget viktige kvelden for klubben vår.
Repr. fra Golfpartner AS vil orientere.
Det vil bli bevertning.

Vennlig Hilsen

Styret i Haugesund Golfklubb

Hvorfor ikke dele?Share on Facebook

Informasjon til klubbens medlemmer, pr. 21.09.15

Klubbens styre er for tiden i en god dialog med Golfpartner AS, som jobber med å få opprette et driftsselskap som kan drive golfanlegget på Kolnes videre.
Vi håper på å ha et forslag til avtale klar i løpet av første halvdel av oktober.

I uke 43-44 vil det bli avholdt ekstraordinær generalforsamling slik at alle dere medlemmer kan være med å bestemme klubbens vei videre.
Vi håper da at så mange som mulig har anledning til å stille opp. Se annonsering senere. Vi spanderer kaffe/brus og noe å bite i!

Banen blir klippet regelmessig ut oktober.
Seniorscramble og fredagsgolfen fortsetter like lenge.

Vennlig hilsen
Styret i Haugesund Golfklubb

Hvorfor ikke dele?Share on Facebook

-Folkebanen på Kolnes