Matchplay 2016!

Vil du være med på årets matchplay turnering på Kolnes?
Det spilles 1 mot 1 der vinneren av hver match går videre til neste runde. Det spilles x-antall runder avhengig av hvor mange som deltar i turneringen.
Påmeldingsfrist er satt til 31.mai og påmelding gjøres i GOLFBOX
Det vil da bli satt opp en oversikt over hvem som skal spille mot hverandre. Første runde må være ferdigspilt innen 12. juni.
Hva er matchplay?
Matchplay er en spilleform i golf der to sider konkurrerer mot hverandre. En side kan bestå av en eller to spillere.
Til forskjell fra slagspill der poeng regnes i antall brukte slag over en hel runde, telles poengene i matchspill i antall vunne enkelthull. På hvert hull kan siden oppnå ett poeng. Deltagerne spiller som normalt. Siden som bruker færrest slag på et hull, vinner hullet og mottar ett poeng. Hvis sidene bruker like mange slag, «deles» hullet og ingen poeng utdeles.
Under en matchspillrunde føres en løpende poengberegning. Ved begynnelsen av matchen er stillingen uavgjort eller «all square». Stillingen uttrykkes deretter i én sides ledelse over en annen side. For eksempel, hvis spiller A har vunnet tre hull, spiller B har vunnet ett hull og de har delt resten av hullene, uttrykkes stillingen ved at spiller A er «2 opp» (3 hull vunnet minus 1 hull tapt).
En match der en side leder med X antall vunne hull med X antall gjenværende hull å spille, sies å være «dormie». Siden behøver da kun å dele ett gjenværende hull for å vinne matchen. Motstanderen kan som best oppnå å dele matchen, og må vinne gjenstående hull.

Lag NM-senior!

Lag NM-senior arrangeres 13.- 14. august (Sildajazz helgen) på Bærheim (Sandes GK). Vi står mellom om vi skal melde på 1 eller 2 lag og vi ønsker å se hvem som evnt. er interessert i å være med. Ved stor interesse blir det satt opp uttakskriterier, og styret vil da ta en vurdering om det vil bli meldt på 1 eller 2 lag og evnt hvem som får være med.

Hvis din interesse for dette ved å sende en mail til John Arne Steensnæs! Epost-adressen hans er: john.arne.steensnes@hotmail.com

-Folkebanen på Kolnes