Kunngjøring fra Norsk Senior Golf

Det nærmer seg start av Senior Tour og NSG vil i den forbindelse opplyse om nytt vedtak i turneringsbestemmelsene:

Seniormedlemmer av arrangerende golfklubb kan nå delta i i NSG-turneringer selv om de ikke er medlemmer av NSG, forutsatt at klubben har søkt og fått NSGs godkjennelse på forhånd. Startavgift for ikke-medlemmer er kr 200.-

 

-Folkebanen på Kolnes