Informasjon til klubbens medlemmer!

Golflife AS har dessverre avsluttet sitt engasjement for klubben og dratt hjem til Sverige. Golfpartner AS som eier banen består som før og klubben likedan.

Klubben vil opprettholde driften (i noe redusert form) gjennom hele sommeren inntil et evt. nytt driftsselskap er på plass.

Olav vil klippe/vedlikeholde banen. Alle medlemmer og andre er hjertelig velkommen til å spille når som helst!

Onsdags-scramble og fredagsgolfen vil løpe videre, men klubbhuset vil stort sett være stengt.

Greenfee, Kr. 100,- kan betales kontant i postkassen ved tavlen eller til en av styrets medlemmer. Inntil videre vil det bli selvplukk av range-baller. NB! Vær forsiktig og samarbeid!

Vi vil takke alle som vil stille opp på dugnad i denne tiden, en spesiell takk til Jarl Hagland som har sagt seg villig til å hjelpe Olav. Også stor takk til seniorgjengen som holder onsdagsgolfen gående.

Vi arbeider fortløpende med situasjonen, og vi vil komme med ny informasjon så snart det foreligger konkrete grep.

I mellomtiden sendes alle spørsmål/henvendelser pr. mail til styret v/Hilde: hilde.engevik.j@gmail.com

Riktig god golf-sommer til alle!

Vennlig hilsen

Styret i Haugesund Golfklubb

NM-laget er klart!

Styret har valgt ut et dame- og et herrelag til å representere Haugesund GK under lag-NM 17.-19. juli. Vi ønsker dem lykke til!

Damelaget: Hilde Jørgensen, Laila Haakull og Birgitta Hansen

Herrelaget: Eirik Grønhaug, Anders Knutsen, Ørjan Reinertsen, Tore Knutsen og Roger Bergmann

-Folkebanen på Kolnes