Kontingenter

Årskontingenter for 2017:

HOVEDMEDLEM kr.4.400,-
EKTEFELLE / SAMBOER kr.3.100-
STUDENT / VERNEPLIKTIG 22 – 26 ÅR kr.2.350,-
JUNIOR 20 – 21 ÅR kr.1.950,-
JUNIOR 13 – 19 ÅR kr.1.500,-
JUNIOR 0 – 12 ÅR GRATIS!
B- MEDLEMSSKAP (hovedmedlem m/spillerett i annen klubb) kr.3.300,-
PASSIVT MEDLEMSSKAP (uten spillerett, men 3 gratis greenfee) kr.1.200,-

medlem

 

Ved utmelding eller overgang til ny klubb må det gis skriftlig beskjed om dette innen 31. desember. Gjøres ikke dette anses personen som medlem i klubben påfølgende år og kontingent må betales. Ubetalt kontingent fører til blokkering i Golfbox.

-Folkebanen på Kolnes