Alle innlegg av HGadmin

Klubbsjekk​en 2013 i Haugesund Golfklubb, resultater​.

Resultatene for spørreundersøkelsen Klubbsjekken 2013 til Haugesund Golfklubb er bare tilsendt de medlemmene som var tilsendt spørreskjema via mail. Styret betrakter resultatene som et arbeidsdokument som skal brukes internt i klubben.

Styret har besluttet at det skal utarbeides et forslag til strategi/mål fra disse resultatene denne klubbsjekken har gitt oss. Dette vil skje i løpet av året 2014 og framlegges på et medlemsmøte til godkjenning.

Egentlig skulle vi ha hatt en plan klar til årsmøtet i 2014, men vi må avvente og utarbeide strategi/mål til vi har fått tilsendt virksomhetsplanen 2014 – 2017 fra golfforbundet og gjennomgått den. Golfforbundet sin virksomhetsplan ble behandlet og vedtatt på golftinget i november 2013.

Haugesund Golfklubb og forbundet sin planer må samholdes slik at vi får en korrekt plan for klubben.

Denne undersøkelsen (Klubbsjekken) ble sendt ut til alle medlemmer, dvs. også fjernmedlemmer. Dette var Golfforbundet sin klare forutsetning hvis undersøkelsen skulle gjennomføres. Ut i fra de resultatene fra spørreundersøkelsen viser det seg at flesteparten av fjernmedlemmer naturligvis ikke har svart på denne.

Hjelp oss å bli bedre.

Kjære medlem av Haugesund Golfklubb.

Tirsdag 12. november 2013 skal vi gjennomføre en klubbundersøkelse blant våre medlemmer. Denne undersøkelsen er basert på et verktøy som Golfforbundet har utviklet og kalles «Klubbsjekken». Denne blir utsendt til alle medlemmer som har e-post adresse og skal gjennomføres elektronisk.

Din deltakelse i undersøkelsen er et viktig bidrag for å utvikle klubben. Et av suksesskriteriene er at alle i miljøet rundt klubb og bane trekker i samme retning. Skal man finne ut hvor klubben står i dag og hva som er framtidige behovet i vår klubb, må vi spørre deg som medlem. Det er du som best vet hvor skoen trykker.

Derfor ønsker styret i Haugesund Golfklubb i samarbeid med NGF å få avstemt hvor du som medlem mener klubben står innenfor følgende innsatsområder:

• Klubbens golfaktiviteter
• Arrangement/turneringer
• Organisasjon
• Anlegg
• Ledelse
• Trener

Selve undersøkelsen er elektronisk og påstandsbasert. Du som medlem svarer i forhold til i hvilken grad du er enig i påstanden. Svaralternativene varierer fra 1 til 6, hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig. Det vil være muligheter for å skrive inn kommentarer og undersøkelsen er anonym. Styret vil sammen med NGF bearbeide resultatet av undersøkelsen og lage en rapport. Rapporten vil være et viktig virkemiddel for å utvikle klubben i takt med medlemmenes interesser. Hovedresultatene fra rapporten vil bli lagt fram på vår hjemmeside. Denne rapporten skal danne grunnlaget for strategi/mål for klubben.

Derfor vil vi oppfordre deg: Bruk 5 minutter på undersøkelsen og bidra til å utvikle Haugesund Golfklubb.