Årsmøtet for 2010 gjennomført

Da var årsmøtet 2010 vell gjennomført…

skissebilde1I går 2. Februar ble årsmøtet for 2010 vell gjennomført. Årsmøtet ble gjennomført på Hemmingstad Kultursenter. Under årets årsmøte var vi 23 stk som deltok inkludert styret. Vi gikk gjennom årsrapport for de forskjellige komitéene og det kom også inn mange bra forslag som det nye styret har tatt til seg. Vi valgte også nytt styre, noen var ikke på valg, mens andre takket for seg. Det nye styret består av:

Styreleder:   Ingeborg Ulland

Medlem:      Egil Hansen

Medlem:      Oddvar Olsen

Medlem:      Tore Knutsen

Medlem:      Thor Erik Aarseth

Medlem:      Modstein Hansen

Medlem:      Laila Håkull

Varamedlem:

Varamedlem:   Svein Aarseth

Varamedlem:   Bente Ørpetveit

Revisorer:

Revisor:      Ola Sandvold

Revisor:      Johan A. Askeland

Valgkomité:

Leder:        Hans Magne Knutsen

Medlem:     Anne Sveen Vaaga

Medlem:     Tore Handeland

 

Som sagt så ble årsmøte vell gjennomført med mange bra forslag å vi ser mot en ny sessong og lysere tider!